Club van 25

De Club van 25 werft donateurs die handboogvereniging L’Union Fait La Force een warm hart willen toedragen. Ieder lid van de Club van 25 doneert jaarlijks een bedrag € 25,- vandaar ook de naam. Met deze inkomsten worden activiteiten en projecten voor de leden georganiseerd en investeringen gedaan waarvoor geen budget gereserveerd kan worden.

Op deze manier zorgt de Club van 25 er voor dat de vereniging in de toekomst kwalitatief verder kan uitbouwen. Bij de organisatie en uitvoering van een vereniging komt immers veel kijken. Jaarlijks organiseert de handboogvereniging voor de donateurs een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de donateurs kennis maken met de handboogsport, de vereniging, onze leden en andere donateurs. De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Uiteraard zijn ze ook welkom om een training of wedstrijd bij onze vereniging te bekijken. Donateurs krijgen tevens een vermelding in de schutterij en op de website en worden minimaal één keer per jaar geïnformeerd over de gedane activitetien en investeringen.

Om donateur te worden verwijzen wij u naar het inschrijfformulier Club van 25.
Nadere informatie kunt u vinden in het reglement Club van 25.

– De Club van 25

Riet van Eekelen   –   Roosendaal
Ad en Ria Witlox   –   Roosendaal
Nellemie en Bertho   –   Bergen op Zoom
Opa en Oma van Lucas   –   Roosendaal
Annet en Robin Mulders   –   Halsteren
Opa en Oma van Finn   –   Roosendaal
Toon en Tiny van Steenpaal   –   Wouw